• IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 20 d. sprendimas Nr. T-152 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” pakeitimo (galioja nuo 2023 08 01)

Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-173

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. 123 ,,Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” (galioja nuo 2021 08 01)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-3 ,,Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-228 ,,Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” pakeitimo”  (galioja iki 2021 07 31)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-228 ,,Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo”

Ignalinos rajono savivaldybės 2021-06-08 lūkesčių raštas Nr. R2-847 SĮ ,,Kompata”

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54 sprendimas ,,Dėl savivaldybės įmonės ,,Kompata” teikiamos paslaugos kainos nustatymo

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d.  sprendimas Nr. T-100 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kompata” pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kompata

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-35 ,,Dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo. naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Atliekų tvarkymo taisyklės

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas

Nuotekų tvarkymo reglamentas

Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas