KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ ŠABLONAI

2020 m. liepos 22 d. SĮ „Kompata“ vadovo įsakymu Nr. V-94 patvirtinti nauji standartinių sutarčių šablonai.

2020-07-22 patvirtintas standartinės sutarties individualių konteinerių naudotojams šablonas: Peržiūrėti dokumentą pdf formatu

2020-07-22 patvirtintas standartinės sutarties bendrųjų konteinerių naudotojams šablonas: Peržiūrėti dokumentą pdf formatu

Pasirašydamas sutartį, paslaugų gavėjas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog joje nurodyti atliekų tvarkymo įkainiai Ignalinos rajono tarybos sprendimu ar kitos sutarties sąlygos gali būti vienašališkai pakeistos SĮ „Kompata“ bet kuriuo metu ir be atskiro išankstinio įspėjimo, kaip nurodyta sutarties 6.5 punkte.  Visi pasikeitimai įsigalioja, apie juos paskelbus SĮ „Kompata“ tinklalapyje www.kompata.lt ir Ignalinos rajono spaudoje. Apie atliekų įkainių ar kitus pasikeitimus taip pat gali būti pranešama kartu su pateikiamomis sąskaitomis arba sąskaitomis–pranešimais ar kitomis priemonėmis.