SĮ „Kompata“ nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims raštu (registruotu paštu) pateikia pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per 45 dienas nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas.

Kas yra standartinės sutarties sąlygos?

Pagal Standartines sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkams skaičiuojamas dvinaris mokestis: pastoviosios dalies įmoka už nekilnojamojo turto objekto vienetą ir kintamosios dalies įmoka.

Kintamoji įmokos dalis skaičiuojama į  bendruosius konteinerius, esančius Ignalinos rajono savivaldybėje:
1. už savininką;
2. už savininką ir nekilnojamojo turto objekte deklaruotus asmenis.

Komunalinų atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 ,,Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo”