SĮ „Kompata“ nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims raštu (registruotu paštu) teikia pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Jei per 45 dienas nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos niekas neatvyksta sudaryti sutarties, nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys laikomi sudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal sutarties standartines sąlygas.

Kas yra standartinės sutarties sąlygos?

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos yra, kai nekilnojamojo turto objekto savininkui skaičiuojamas dvinaris atliekų surinkimo bei tvarkymo mokestis: pastovios dalies įmoka už nekilnojamojo turto objekto vienetą – 2,20 Eur (su PVM) ir kintamoji dalis, kuri yra skaičiuojama už bendruosius konteinerius, t.y. 1,55 eur (su PVM) už vieną tame objekte registruotą gyventoją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 “Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo”