Nuo 2023-08-01 pasikeitę įkainiai

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 20 d. sprendimas Nr. T-152 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” pakeitimo (galioja nuo 2023 08 01)

🚮 1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – įmoka) dydžiai gyvenamosios paskirties pastatų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais 👇

Nekilnojamojo turto paskirtis*

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur be PVM

PVM

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur su PVM

Nr.

Pavadinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais

Pastovioji

Turto vienetas

2,70

0,57

3,27

Kintamoji

Gyventojas

1,97

0,41

2,38

 

🚮 2. Įmokos dydis gyvenamosios paskirties pastatų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais 👇

Nekilnojamojo turto paskirtis*

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur be PVM

PVM

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur su PVM

Nr.

Pavadinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

Pastovioji

Turto vienetas

2,70

0,57

3,27

Kintamoji

Konteinerio ištuštinimas

 

Pagal 4 punkto lentelę

Pagal 4 punkto lentelę

Pagal 4 punkto lentelę

* Nekilnojamojo turto paskirtis suprantama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 patvirtintame Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąraše.

 

🚮 3. Įmokos dydis negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto paskirties savininkams arba įgaliotiems asmenims 👇

Nekilnojamojo turto paskirtis*

Įmokos pastovioji dalis

Įmokos kintamoji dalis

Nr.

Pavadinimas

Apmokestinamasis parametras

Pastoviosios dalies dydis per mėnesį Eur be PVM

PVM

Pastoviosios dalies dydis per mėnesį Eur su PVM

Apmokestinamasis parametras

Kintamosios dalies dydis  per mėnesį Eur be PVM

Kintamosios dalies dydis  per mėnesį Eur su PVM

1.

Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

Konteinerio ištuštinimas **

Pagal 4 punkto lentelę

Pagal 4 punkto lentelę

2.

Administracinės paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

3.

Prekybos paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

4.

Paslaugų paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

5.

Maitinimo paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

6.

Transporto paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

7.

Garažų paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

8.

Gamybos, pramonės paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

9.

Sandėliavimo paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

10.

Kultūros paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

11.

Mokslo paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

12.

Gydymo paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

13.

Poilsio paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

14.

Sporto paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

15.

Religinės paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

16.

Specialiosios paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

17.

Sodų paskirties pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

18.

Kiti pastatai

Turto vienetas

4,69

0,98

5,67

 

🚮 4. Įmokos kintamosios dalies dydžiai nekilnojamojo turto pastatų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais 👇

Eil.

Nr.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa) l

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimas (1 aptarnavimas) Eur be PVM

PVM

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimas (1 aptarnavimas) Eur su PVM

1.

120

2,25

0,47

2,72

2.

140

2,64

0,55

3,19

3.

240

4,52

0,95

5,47

4.

660

12,43

2,61

15,04

5.

770

14,49

3,04

17,53

6.

1100

20,70

4,35

25,05

Iki 2023-07-31 galioję įkainiai

🚮 1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – įmoka) dydžiai gyvenamosios paskirties pastatų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais 👇

Nekilnojamojo turto paskirtis*

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur be PVM

PVM

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur su PVM

Nr.

Pavadinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais

Pastovioji

Turto vienetas

2,22

0,47

2,69

Kintamoji

Gyventojas

1,62

0,34

1,96

🚮 2. Įmokos dydis gyvenamosios paskirties pastatų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais 👇

Nekilnojamojo turto paskirtis*

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur be PVM

PVM

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį Eur su PVM

Nr.

Pavadinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

Pastovioji

Turto vienetas

2,22

0,47

2,69

Kintamoji

Konteinerio ištuštinimas

 

Pagal 4 punkto lentelę

Pagal 4 punkto lentelę

Pagal 4 punkto lentelę

* Nekilnojamojo turto paskirtis suprantama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 patvirtintame Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąraše.

 

🚮 3. Įmokos dydis negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto paskirties savininkams arba įgaliotiems asmenims 👇

Nekilnojamojo turto paskirtis*

Įmokos pastovioji dalis

Įmokos kintamoji dalis

Nr.

Pavadinimas

Apmokestinamasis parametras

Pastoviosios dalies dydis per mėnesį Eur be PVM

PVM

Pastoviosios dalies dydis per mėnesį Eur su PVM

Apmokestinamasis parametras

Kintamosios dalies dydis  per mėnesį Eur be PVM

Kintamosios dalies dydis  per mėnesį Eur su PVM

1.

Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

Konteinerio ištuštinimas **

Pagal 4 punkto lentelę

Pagal 4 punkto lentelę

2.

Administracinės paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

3.

Prekybos paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

4.

Paslaugų paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

5.

Maitinimo paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

6.

Transporto paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

7.

Garažų paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

8.

Gamybos, pramonės paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

9.

Sandėliavimo paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

10.

Kultūros paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

11.

Mokslo paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

12.

Gydymo paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

13.

Poilsio paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

14.

Sporto paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

15.

Religinės paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

16.

Specialiosios paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

17.

Sodų paskirties pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

18.

Kiti pastatai

Turto vienetas

3,85

0,81

4,66

🚮 4. Įmokos kintamosios dalies dydžiai nekilnojamojo turto pastatų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais 👇

Eil.

Nr.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa) l

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimas (1 aptarnavimas) Eur be PVM

PVM

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimas (1 aptarnavimas) Eur su PVM

1.

120

1,85

0,39

2,24

2.

140

2,17

0,45

2,62

3.

240

3,71

0,78

4,49

4.

660

10,21

2,14

12,35

5.

770

11,91

2,50

14,41

6.

1100

17,01

3,57

20,58

* Įmokos kintamoji dalis apskaičiuojama vieno išvežimo konteinerio ištuštinimo įkainį padauginus iš konteinerių skaičiaus ir išvežimo dažnio per mėnesį ar metus.