Jūs esate:
___________________________________________________________

Ignalinos rajono valdyba 1994 m. spalio 25 d. savo potvarkiu Nr. 296 V „Dėl specifinių įmonių“ pertvarkė rajono valdybos reguliavimo sferoje esantį Komunalinių įmonių kombinatą į Ignalinos valstybinę komunalinių paslaugų įmonę. 1995 m. gegužės 18 d. Ignalinos rajono valdyba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu įregistravo Ignalinos valstybinę komunalinių paslaugų įmonę Specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Kompata“ vardu . 2005 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras patvirtino Uždarosios akcinės bendrovės „Kompata“ vardą ir  išdavė atitinkamą pažymėjimą. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-159,  uždaroji akcinė bendrovė „Kompata" pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Kompata" ir 2016 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras patvirtino savivaldybės įmonę „Kompata" vardą.