SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA” ĮSTATAI

ĮMONĖS ŪKINĖS VEIKLOS SRITYS:

 • Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas;
 • elektros paskirstymas;
 • atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas;
 • nepavojingų atliekų surinkimas;
 • nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
 • kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas;
 • pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;
 • kita specializuota mažmeninė prekyba;
 • sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla;
 • automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;
 • techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas;
 • gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas;
 • nuoma ir išperkamoji nuoma;
 • krovininių automobilių nuoma;
 • statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma;
 • niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla;
 • kraštovaizdžio tvarkymas;
 • laidotuvių ir su jomis susijusi veikla;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla;
 • bendrojo naudojimo teritorijų, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra;
 • šaligatvių valymas ir priežiūra;
 • viešųjų erdvių apšvietimas ir priežiūra;
 • želdinių priežiūra;
 • paplūdimių tvarkymas ir  priežiūra;
 • fontanų priežiūra ir eksploatavimas.