SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA” ĮSTATAI

ĮMONĖS ŪKINĖS VEIKLOS SRITYS:

 • Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas;
 • Elektros paskirstymas;
 • Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas;
 • Nepavojingų atliekų surinkimas;
 • Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
 • Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas;
 • Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;
 • Kita specializuota mažmeninė prekyba;
 • Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla;
 • Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;
 • Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas;
 • Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas;
 • Nuoma ir išperkamoji nuoma;
 • Krovininių automobilių nuoma;
 • Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji        nuoma;
 • Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla;
 • Kraštovaizdžio tvarkymas;
 • Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla;
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla;
 • Bendrojo naudojimo teritorijų, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra;
 • Šaligatvių valymas ir priežiūra;
 • Viešųjų erdvių apšvietimas ir priežiūra;
 • Želdinių priežiūra;
 • Paplūdimių tvarkymas ir  priežiūra;
 • Fontanų priežiūra ir eksploatavimas.