Dažnai visuomenėje sklando mitas, kad visos išrūšiuotos atliekos yra metamos į vieną automobilį ir keliauja į sąvartyną. Pirmajam sakinio teiginiui paneigti paaiškiname, kad antrines žaliavas surenkančios transporto priemonės turi atskiras sekcijas skirtingoms atliekų rūšims, tad jos ne tik nesusimaišo tarpusavyje, bet taip yra sutaupomi ekonominiai ištekliai, kurių prireiktų šias atliekas surenkant atskirai. Antrajam teiginiui paneigti pasitelkime logiką. Galimi du variantai: arba vežti atliekas į sąvartyną, kur vežėjui reikės sumokėti atliekų priėmimo ir tvarkymo mokestį; arba vežti šias atliekas perdirbėjams, kurie už jas sumoka. Pasirinkimas pelno siekiantiems vežėjams yra aiškus, o mitas sunaikintas. Be to, vežti perdirbti tinkamas atliekas į sąvartyną draudžia galiojantys teisės aktai.
Rūšiavimas prisideda prie aplinkos tausojimo ir bendro taršos mažinimo. Rūšiuodami mes taupome medžiagas, kurios perdirbimo metu iš naujo virsta žaliavomis; mažiname sąvartynus, taip mažindami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą; taupome energetinius ir vandens išteklius, kurie būtų sunaudojami naujiems produktams pagaminti. Dažnai atsisakymo rūšiuoti priežastis yra įvardijama tai, kad  aplinkiniai irgi  nerūšiuoja. Nežiūrėkite į kitus, būkite atsakingi ir tapkite pavyzdžiu kitiems.
(šaltinis: www.sratc.lt)

 ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO VADOVAS 🟡🔵🟢

𝐏𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐊𝐎 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈𝐒 🟡
𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈 

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑖𝑛𝑒̇𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑢𝑜𝑡𝑒̇𝑠:
✅ Buteliai
✅ Visos maisto pakuotės
✅ Dėžutės, indeliai
✅ Buitinių priemonių tara
✅ Maišeliai, plėvelė

𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑢𝑜𝑡𝑒̇𝑠:
✅ TetraPak
✅ Elopak (pieno, sulčių)
✅ Saldainių, traškučių pakeliai

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒̇𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑢𝑜𝑡𝑒̇𝑠:
✅ Metaliniai dangteliai
✅ Gėrimų ir konservų skardinės

𝐍𝐄𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈 

𝑅𝑒𝑖𝑘𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑧̌𝑡𝑖 𝑖̨ 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑔𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑐̌𝑖𝑢̨ 𝑎𝑡𝑙𝑖𝑒𝑘𝑢̨ 𝑎𝑖𝑘𝑠̌𝑡𝑒𝑙𝑒̨:
❌ Tepalo bakeliai
❌ Indeliai nuo dažų
❌ Antifrizo pakuotės
❌ Smulki ir stambi elektroninė įranga
❌ Pavojingų medžiagų tara

𝑅𝑒𝑖𝑘𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑖̨ 𝑏𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑢̨ 𝑎𝑡𝑙𝑖𝑒𝑘𝑢̨ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖̨:
❌ Dantų šepetėliai, skutimosi peiliukai, higienos reikmenys
❌ Medicinos atliekos, švirkštai

𝑅𝑒𝑖𝑘𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑢𝑜𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒̇𝑠𝑒:
❌ Medikamentai

𝑲𝒂̨ 𝒓𝒆𝒊𝒌𝒊𝒂 𝒛̌𝒊𝒏𝒐𝒕𝒊 𝒊𝒔̌𝒎𝒆𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒌𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒌𝒖𝒐𝒕𝒆𝒔?
♻️ Butelius užsukite
♻️ Pašalinkite maisto likučius bei išpilkite skysčius
♻️ Pageidautina išskalauti indus, kuriuose buvo riebalų (aliejaus buteliai, margarino, žuvies pakuotės)
♻️ Plastikinės pakuotės dažnai pažymimos ženklais PET, HDPE, LDPE, PP
♻️ Elektroninę įrangą galite priduoti surinkimo punktuose


𝐏𝐎𝐏𝐈𝐄𝐑𝐈𝐀𝐔𝐒 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈𝐒 🔵
𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈 
✅ 𝐿𝑎𝑖𝑘𝑟𝑎𝑠̌𝑐̌𝑖𝑎𝑖
✅ 𝑍̌𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑎𝑖
✅ 𝑉𝑖𝑠𝑢̨ 𝑟𝑢̄𝑠̌𝑖𝑢̨ 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛𝑎𝑠
✅ 𝑉𝑜𝑘𝑎𝑖
✅ 𝑆𝑘𝑟𝑎𝑗𝑢𝑡𝑒̇𝑠
✅ 𝑅𝑎𝑠̌𝑜𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖𝑢𝑠
✅ 𝐿𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑖𝑛𝑢𝑘𝑎𝑖
✅ 𝐾𝑛𝑦𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑟 𝑗𝑢̨ 𝑣𝑖𝑟𝑠̌𝑒𝑙𝑖𝑎𝑖
✅ 𝑀𝑎𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑘𝑢𝑜𝑡𝑒̇𝑠
✅ 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖𝑢𝑠
✅ 𝐷𝑜𝑣𝑎𝑛𝑢̨ 𝑚𝑎𝑖𝑠̌𝑒𝑙𝑖𝑎𝑖
✅ 𝐷𝑒̇𝑧̌𝑢𝑡𝑒̇𝑠

𝐍𝐄𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈 

𝐑𝐞𝐢𝐤𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐢̨ 𝐛𝐮𝐢𝐭𝐢𝐧𝐢𝐮̨ 𝐚𝐭𝐥𝐢𝐞𝐤𝐮̨ 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢̨:
❌ 𝑆𝑎𝑢𝑠𝑘𝑒𝑙𝑛𝑒̇𝑠
❌ 𝑉𝑖𝑒𝑛𝑘𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒̇𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒̇𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑡𝑒̇𝑙𝑒̇𝑠, 𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛𝑎𝑖𝑡𝑒̇𝑠
❌ 𝑃𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒̇𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑢𝑜𝑡𝑒̇𝑠 𝑠𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑐̌𝑖𝑎𝑖𝑠
❌ 𝑆𝑢𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖𝑢𝑠 (𝑡𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠, 𝑑𝑎𝑧̌𝑎𝑖𝑠)
❌ 𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢̨ 𝑠𝑒𝑔𝑡𝑢𝑣𝑎𝑖 𝑠𝑢 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒̇𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠
❌ 𝑇𝑎𝑝𝑒𝑡𝑢̨

𝐊𝐚̨ 𝐫𝐞𝐢𝐤𝐢𝐚 𝐳̌𝐢𝐧𝐨𝐭𝐢 𝐢𝐬̌𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐩𝐢𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞̇𝐬 𝐩𝐚𝐤𝐮𝐨𝐭𝐞𝐬?
♻️ 𝑃𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖𝑢𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑏𝑢̄𝑡𝑖 𝑠𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑖𝑟 𝑠̌𝑣𝑎𝑟𝑢𝑠
♻️ 𝑆𝑎̨𝑣𝑎𝑟𝑧̌𝑒̇𝑙𝑖𝑢̨ 𝑖𝑠̌𝑠𝑒𝑔𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑖𝑎
♻️ 𝐺𝑎𝑙𝑖 𝑏𝑢̄𝑡𝑖 𝑠𝑢 𝑙𝑖𝑝𝑛𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑜𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒
♻️ 𝐷𝑒̇𝑧̌𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑠̌𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑦𝑘𝑖𝑡𝑒


𝐒𝐓𝐈𝐊𝐋𝐎 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈𝐒 🟢

𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈
✅ 𝐵𝑢𝑡𝑒𝑙𝑖𝑎𝑖
✅ 𝐾𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑎
✅ 𝑆𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑖𝑛𝑖𝑎𝑖 𝑏𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑔𝑡𝑒𝑙𝑖𝑢̨
✅ 𝑆𝑡𝑖𝑘𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑘𝑢𝑜𝑐̌𝑖𝑢̨ 𝑑𝑢𝑧̌𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑟 𝑠̌𝑢𝑘𝑒̇𝑠

 

 

 

 

𝐍𝐄𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈
𝐑𝐞𝐢𝐤𝐢𝐚 𝐯𝐞𝐳̌𝐭𝐢 𝐢̨ 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐠𝐚𝐛𝐚𝐫𝐢𝐜̌𝐢𝐮̨ 𝐚𝐭𝐥𝐢𝐞𝐤𝐮̨ 𝐚𝐢𝐤𝐬̌𝐭𝐞𝐥𝐞̨:
❌ 𝑉𝑒𝑖𝑑𝑟𝑜𝑑𝑧̌𝑖𝑎𝑖
❌ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠
❌ 𝐾𝑟𝑖𝑠̌𝑡𝑜𝑙𝑎𝑠
❌ 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘𝑎
❌ 𝐷𝑒𝑧𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑐𝑖𝑛𝑖𝑢̨ 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢̨ 𝑏𝑢𝑡𝑒𝑙𝑖𝑎𝑖
❌ 𝑉𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑙. 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒̇𝑠
❌ 𝑇𝑉 𝑒𝑘𝑟𝑎𝑛𝑎𝑖
❌ 𝑁𝑎𝑚𝑢̨ 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢̨ 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑖
❌ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑢̨ 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑖

𝐊𝐚̨ 𝐫𝐞𝐢𝐤𝐢𝐚 𝐳̌𝐢𝐧𝐨𝐭𝐢 𝐢𝐬̌𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐢𝐤𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐤𝐮𝐨𝐭𝐞𝐬?
♻️ 𝑃𝑎𝑘𝑢𝑜𝑐̌𝑖𝑢̨ 𝑝𝑙𝑎𝑢𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑏𝑢̄𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑠̌𝑝𝑖𝑙𝑡𝑖 𝑠𝑘𝑦𝑠𝑐̌𝑖𝑢𝑠
♻️ 𝐸𝑡𝑖𝑘𝑒𝑐̌𝑖𝑢̨ 𝑛𝑢𝑙𝑢𝑝𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑖𝑎
♻️ 𝐸𝑙. 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑟 𝑘𝑖𝑡𝑎̨ 𝑖̨𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎̨ 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑢𝑜𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢𝑜𝑠𝑒


 

Išmok – pasitikrink – rūšiuok!

Plačiau apie tai, kaip reikia teisingai rūšiuoti pakuočių atliekas, papasakos aktoriai Audrius Bružas ir Martynas Nedzinskas nuotaikingame kampanijos „Prisijunk prie rūšiuojančios ir galvojančios bendruomenės“ vaizdo reportaže. Kampaniją inicijuoja VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“.

Vaizdo klipo nuoroda: https://youtu.be/573MEeFVOfA