Savivaldybės įmonė „Kompata” eksploatuoja 85 antrinių žaliavų surinkimo aikšteles, kurios skirtos iš gyventojų surinkti stiklo, plastmasės ir popieriaus atliekas. 

Iš gyventojų antrinės žaliavos surenkamos nemokamai, o iš įmonių ir organizacijų – pagal pasirašytas sutartis sutartinėmis kainomis.

Dėl antrinių žaliavų tvarkymo skambinkite tel. 8 686 52 176, el. p. paslauguadministravimas@kompata.lt

Antrinės žaliavos – perdirbti tinkamos atliekos. Antrinių žaliavų rūšiavimas – tai tinkamų dar kartą panaudoti medžiagų atskyrimas nuo buitinių atliekų, kurios surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Šios medžiagos yra tinkamiausios, kai iškart yra atskiriamos ir sudedamos atskirai nuo kitų atliekų, nes buitinės atliekos (ypač maisto atliekos) antrines žaliavas sugadina, geriausiu atveju užteršia ir jų paruošimas pakartotiniam panaudojimui tampa labai brangus.

Kaip rūšiuoti antrines žaliavas, rasite mūsų svetainės skyriuje „Rūšiuokime atliekas”.