KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ ŠABLONAI

Nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gruodžio 2 d. komunalinių paslaugų teikimo sutartys buvo sudaromos naudojant standartinių sutarčių šablonus, patvirtintus 2017 m. gegužės 2 d. SĮ „Kompata“ direktoriaus įsakymu Nr. V-34:

2017 m. patvirtintas standartinės sutarties individualių konteinerių naudotojams šablonas (peržiūrėti dokumentą pdf formate)

2017 m. patvirtintas standartinės sutarties bendrųjų konteinerių naudotojams šablonas (peržiūrėti dokumentą pdf formate)

2019 m. gruodžio 2 d. SĮ „Kompata“ l.e. vadovo pareigas įsakymu Nr. V-235 patvirtinti nauji standartinių sutarčių šablonai. Juos naudojant, komunalinių paslaugų sutartys sudaromos nuo 2019 m. gruodžio 2 d., o sutartys įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

2019-12-02 patvirtintas standartinės sutarties individualių konteinerių naudotojams šablonasatsisiųsti dokumentąperžiūrėti dokumentą pdf formate

2019-12-02 patvirtintas standartinės sutarties bendrųjų konteinerių naudotojams šablonasatsisiųsti dokumentąperžiūrėti dokumentą pdf formate

Pagrindiniai standartinės sutarties pasikeitimas yra tai, kad komunalinių paslaugų teikimo individualių konteinerių naudotojams sutartyje įmokos kintamoji dalis skaičiuojama ne pagal atliekų paslaugų susikaupimo normą gyventojui ir pagal ją skaičiuojamą per mėnesį išvežamų atliekų kiekį (kub.m), o pagal aptarnavimų (konteinerių ištuštinimų) skaičių, atsižvelgiant į konteinerių talpą ir skaičių.

Pasirašydamas sutartį, paslaugų gavėjas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog joje nurodyti atliekų tvarkymo įkainiai Ignalinos rajono tarybos sprendimu ar kitos sutarties sąlygos gali būti vienašališkai pakeistos SĮ „Kompata“ bet kuriuo metu ir be atskiro išankstinio įspėjimo ir kaip nurodyta sutarties 6.5 punkte.  Visi pasikeitimai įsigalioja, apie juos paskelbus SĮ „Kompata“ tinklalapyje www.kompata.lt ir Ignalinos rajono spaudoje. Apie atliekų įkainių ar kitus pasikeitimus taip pat gali būti pranešama kartu su pateikiamomis sąskaitomis arba sąskaitomis-pranešimais ar kitomis priemonėmis.