Skolų išieškojimas

Savivaldybės įmonė „Kompata” skolų išieškojimą už suteiktas paslaugas vykdo dviem būdais:

       1. Vykdant prevencinį darbą;
prevencinis darbas vykdomas abonentą informuojant apie skolą už suteiktas
paslaugas:

        – telefonu;
        – įspėjimas;
        – priminimas-raginimas;
        – reikalavimas.

      2. Skolas išieškant teismine tvarka:
išnaudojus visas prevencines priemones skolai išieškoti, skola išieškoma
teismine tvarka;
         – pareiškimas teismui;
         – teismo įsakymas;
         – antstolių kontora.