SĮ „Kompata“ - tai ne pastatas Ažušilės gatvėje. Tai pirmiausia žmonės, kurie dirba Jums, dėl Jūsų ir dėl mūsų visų gražios, švarios aplinkos.

Apie mus

Savivaldybės įmonė „Kompata“ yra Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorė ir atliekų tvarkytoja.

Tikslai

Įmonės veiklos tikslai yra teikti savivaldybės gyventojams komunalinių atliekų tvarkymo, administravimo, mokesčių už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų surinkimo, antrinių žaliavų surinkimo, viešųjų erdvių ir infrastruktūros priežiūros viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti Ignalinos rajono savivaldybės viešuosius interesus, taip pat organizuoti ir vykdyti įstatuose numatytą veiklą siekiant pajamų ir pelno gavimo.

Istorija

Ignalinos rajono valdyba 1994 m. spalio 25 d. savo potvarkiu Nr. 296 V „Dėl specifinių įmonių“ pertvarkė rajono valdybos reguliavimo sferoje esantį Komunalinių įmonių kombinatą į Ignalinos valstybinę komunalinių paslaugų įmonę.
1995 m. gegužės 18 d. Ignalinos rajono valdyba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu įregistravo Ignalinos valstybinę komunalinių paslaugų įmonę specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Kompata“ vardu.
2005 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Kompata“ vardą.
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-159 uždaroji akcinė bendrovė „Kompata" pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Kompata“.