Nekilnojamojo turto objekto savininkai arba įgalioti asmenys, negyvenantys Ignalinos rajone ir sudarę sezonines sutartis, kas metus teikiantis elektros tinklų pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį, pažymas gali pateikti iki 2023 m. gegužės 31 d.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Ignalinos rajono savivaldybės 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-173, 52 punktu, pasibaigus deklaruotam laikotarpiui (žiemos sezonui 2022-11-01 iki 2023-04-30), bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo deklaruoto laikotarpio pabaigos, nekilnojamojo turto savininkas ar įgaliotas asmuo, kurio nekilnojamojo turto objektas buvo nenaudojamas ir pageidaujantis, kad jam būtų neskaičiuojama įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą kintamoji dalis, administratoriui pateikia prašymą pagal įmokos taikymo taisyklėse nustatytą tvarką kartu su licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažyma apie sunaudotą elektros energijos kiekį nekilnojamojo turto objekte.

Prašytume pažymas pateikti laiku.

Savivaldybės įmonė „Kompata“
Adresas: Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina
Tel. (8 386) 52 095,
el. p. ignalina@kompata.lt
Įmonės kodas 155402647
PVM kodas LT554026410