Aktualijos

INTERVIU SU ĮMONĖS VADOVU

By 2021-05-1717 gruodžio, 2021No Comments

Apie švaraus, patogaus gyvenimo kainą. Pokalbis su SĮ „Kompata“ vadovu Vytautu Potapovu.

Savivaldybės įmonė „Kompata“ pastaruoju metu išgyvena ne pačius geriausius laikus. Įvardyti juos galima kaip bandymą keltis iš duobės. Naujasis įmonės vadovas Vytautas Potapovas 2019-ųjų vasarą perėmė „Kompatą“ su 154 tūkstančių eurų skola. Ji, suprantama, ne per kelis mėnesius užauginta, bet ieškoti kaltų nebuvo nei laiko, nei noro.

Yra vilties, jog ilgą laiką dėl ankstesnių įmonės ir savivaldybės vadovų neveiksnumo ir neryžtingumo trukęs sąstingis baigiasi. Kaip ir dera naujajam vadovui, po „apsižvalgymo“ „Kompatoje“ imtasi keisti situaciją. Ir dabar jau galima pakalbėti apie nuveiktus darbus ir perspektyvas.  

– Gal pradedam nuo susipažinimo su įmone ir jos vykdoma veikla.

– Manau, jog daugeliui „Kompata“ asocijuojasi tik su šiukšlių išvežimu ir gaunamomis sąskaitomis už šią paslaugą. Tiesos tame yra: vienas iš įmonės veiklos tikslų ir yra kokybiškas komunalinių atliekų Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams tvarkymo ir administravimo paslaugų teikimas, mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą iš atliekų turėtojų surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas.  Tačiau mūsų darbų sąraše yra ir viešųjų erdvių ir infrastruktūros priežiūros paslaugos bei kitos veiklos vykdymas, tenkinant Ignalinos rajono savivaldybės viešuosius interesus bei organizuojant ir vykdant įstatuose numatytą veiklą.  Mūsų įmonės darbuotojai  rūpinasi viešųjų erdvių apšvietimu ir priežiūra, bendrojo naudojimo teritorijų, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra, gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų objektų tvarkymu, kraštovaizdžio tvarkymu ir želdinių priežiūra, paplūdimių tvarkymu ir priežiūra, net pirties paslaugomis. Taigi darbų spektras gana platus.

– 2020-ieji metai jau rodo Jūsų veiklos rezultatus. Kuo galite šiandien pasidžiaugti?

– Ir mano, ir – ne. Bėda ta, kad įmonės reorganizavimas pareikalavo papildomų išlaidų, bet kitaip situacija būtų likusi nevaldoma. Buvau tiesiog priverstas peržiūrėti darbuotojų kontingentą ir jų darbo užmokesčius. Sutikit, jog į skolas nesustabdomai brendančioje įmonėje  laikyti du buhalterius, kas mėnesį išmokant jiems 3 tūkstančius eurų, mažų mažiausiai neprotinga. Dabar jų darbą samdoma bendrovė atlieka už 8 šimtus eurų. Tiesa, tų darbuotojų atleidimas pagal galiojančius įstatymus smarkiai kirto per finansus. Atleisti ne tik jie. Devynių šimtų eurų algos buvo išmokamos ir sandėlininkui, kasininkui…  O štai, tarkim, vadybininkai, kurie tiesiogiai rūpinasi įmonės pajamomis,  sudaro sutartis, ieško naujų galimybių, turėdavo tenkintis ir minimaliu ar kiek už jį didesniu atlygiu. Tokie dalykai tikrai kelia įtampą kolektyve, negalima tikėtis gerų darbo rezultatų.  Tad teko su daug kuo atsisveikinti. Tarkim, administracijoje dabar dirba šešiais darbuotojais mažiau, liko tik trys buvę darbuotojai. 2020 m. pirmojo karantino metu įmonė atsisakė operacijų grynaisiais pinigais ir panaikino dvi kasininkų pareigybes. (Gyventojų patogumui buvo pasirašytos sutartys dėl apmokėjimo už paslaugas su AB „Lietuvos paštas“ ir UAB „Perlas Finance“, įmonėje įdiegta galimybė apmokėti sąskaitas banko kortelėmis.) Žemesnio rango darbuotojų lygmeny pasikeitimų beveik nebuvo. Na, vietoj šlavėjos įdarbinta gėlininkė.

– Sakyčiau labai simboliška ir viltinga: žydėsim!

– Tikim tuo ir mes. O dėl džiaugsmo – įmonės įsiskolinimas praėjusiais metais dėl minėtos reorganizacijos padidėjo, bet šiuo metu padėtis stabilizavosi. Tikimės, kad kilsime iš duobės, keisime kryptį į kilimą.

– Vidinės įmonės reorganizacijos rajono gyventojai galėjo ir nepastebėti. Kas nuveikta praėjusiais metais, kuo visi galėjo pasidžiaugti, pamatyti, „pačiupinėti“ ir aptarti?

–  Gal vienas iš labiausiai pastebimų dabų – praėjusių metų rugsėjo mėnesį pradėti eksploatuoti Ignalinos miesto pusiau požeminiai buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Atsilaisvinę varpelio tipo ir kubiniai konteineriai buvo išdalinti rajono seniūnijoms pagal poreikį. Mūsų paslaugų gavėjai gal jau įvertino praėjusiais metais įdiegtą naujovę – įmonės sąskaitos-pranešimai pradėti spausdinti ant specialaus popieriaus ir vokuojami tam skirta mašina. Gal kam atrodo smulkmena, bet įmonei  taip yra sutaupoma tiek žmogiškųjų, tiek finansinių išteklių sąskaitų parengimui. Praėjusių metų viduryje įdiegta nauja abonentų apskaitos programa „Mokesta“, kuri skirta paslaugų kokybės gerinimui, švaros ir tvarkos savivaldybėje užtikrinimui.  Ji pakeitė neatliekančią savo funkcijų programą „Atris“. Šia programa sudaromos ir keičiamos sutartys, priskiriami konteineriai, registruojami, saugojami, analizuojami, apskaičiuojami duomenys apie suteiktas paslaugas, rengiamos, spausdinamos ir el. paštu siunčiamos sąskaitos mokėtojams, sekami atsiskaitymai, valdomi įsiskolinimai, permokos. Pirmosios sąskaitos šia programa buvo išsiųstos rugsėjo mėnesį.

Praėjusių metų birželį pradėta visų rajone turimų atliekų konteinerių – tiek individualaus, tiek bendro naudojimo, skirtų mišrioms komunalinėms atliekoms ir skirtų antrinėms žaliavoms – inventorizacija. Iš viso specialiais lipdukais sužymėta daugiau nei 5000 konteinerių. Sužymėjus visus konteinerius, rasis galimybė fiksuoti visus konteinerių pakėlimus – atliekų ištuštinimus, o tai leis optimizuoti atliekų surinkimo maršrutus, tinkamai kontroliuoti teikiamų paslaugų apimtis ir kokybę, gauti tikslią informaciją apie surinktas atliekas, atliekų konteinerius. 2021 metais planuojama tęsti konteinerių žymėjimą (ne tik individualių, bet ir kolektyvinio naudojimo, juridiniams asmenims skirtų konteinerių). Tai yra viena iš diegiamos atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinės sistemos „Asmlis“ sudėtinių dalių. Ši sistema skirta valdyti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų procesą: registruoti, saugoti, analizuoti, apskaičiuoti ir valdyti teikiamų paslaugų (atliekų surinkimo monitoringo) informaciją. Dviejose įmonės šiukšliavežėse sumontuota moderni įranga, kuri realiu laiku perduos informaciją apie suteiktas paslaugas (ištuštintus atliekų konteinerius) paslaugų administratoriui bei informuos vairuotojus, jei tą dieną išstumtasis konteineris pagal komunalinių atliekų tvarkymo sutartį neturi būti tuštinamas. Viso proceso informacija automatiškai bus perduodama į įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo apskaitos programą, kuri kiekvieną veiksmą priskirs prie atitinkamos sutarties su nekilnojamojo turto objektu. Čia turėčiau paminėti, jog abonentų apskaitos programą „Mokesta“ ir atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinę sistemą „Asmlis“ su specialiąja įranga įmonė įsigijo, gavusi dotaciją iš Ignalinos rajono savivaldybės. Taip pat savivaldybės skirtomis lėšomis įsigytas ir specialus automobilis pusiau požeminių atliekų aikštelių aptarnavimui.

– Eilinius rajono gyventojus, žinoma, labiau domina skaičiai jų gaunamose sąskaitose.  Ką jiems galėtumėte pasakyti?

– Didžioji bėda, matyt, ta, jog mes linkę labiau skaičiuoti kaimyno pajamas nei išlaidas. Apie „Kompatą“ irgi daug kas galvoja panašiai. Manyti, jog esame išlaikomi iš mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą būtų klaida. Jie sudaro solidžią pusę mūsų pajamų. Bet – pusę. Tik suprantu, kad šitie pinigai atkeliauja pas mus iš gyventojų, tad jiems jie ir yra labiau svarbūs. Lyginti juos su kaimyniniuose rajonuose esančiais nėra teisinga, nes kiekviename rajone skirtingas gyventojų skaičius, nevienoda ir panašių įstaigų techninė bazė. Kita vertus, „Kompata“ nėra ta įstaiga, kuri gali pati keisti įkainius. Įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą nustatymą griežtai reglamentuoja LR Vyriausybės patvirtintos vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės bei Ignalinos rajono savivaldybės patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodika. Šiuose teisės aktuose yra reglamentuota, kad įmokų dydžiai turi padengti nei daugiau nei mažiau – tik būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas – pagrįstas sąnaudas, kurios reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai savivaldybės teritorijoje suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti. Į būtinąsias sąnaudas neįtraukiamos sąnaudos, skirtos kitoms veiklos sritims, tiesiogiai nesusijusioms su komunalinių atliekų tvarkymu. Tik gyventojai iki 2019 metų gal nė nežinojo, jog atliekas jie priduoda į skolą. Įkainiai turėjo būti didinami jau anksčiau. Apmaudu, jog kartą teikti siūlymai rajono Tarybai buvo patvirtinti, tik dirbtinai sumažintos mūsų išlaidos, ko pasekmė – dabartinis įkainis nepadengia būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų. Dėl to ketiname kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją su prašymu teikti rajono Tarybai tvirtinti SĮ „Kompata“ naujus teikiamų paslaugų įkainius. Suprasdami gyventojų nuotaikas, prašome jų supratimo.

– Tai gal tada ir pakalbam apie tai, kur įmonė „ištaško“ pinigus?

– „Taškytis“ neturim kuo. O štai „skyles lopyti“ – tenka. Pradėti gal turėtume nuo to, kad negalime pasigirti transportu. Su komunalinėmis paslaugomis susieti automobiliai kainuoja ne mažiau kaip po šimtą tūkstančių eurų. Dabar „Kompata“ turi keturias šiukšliavežes, du traktorius, du lengvuosius automobilius, autobokštelį… Net pernai pirktajai jau prireikė remonto. Apskritai kasmet savo autoparko remontui „ištaškome“ kone trisdešimt tūkstančių eurų. Šiukšliavežės kasmet „sunkėja“: 2020 metais buvo surinkta ir nuvežta į URATC 3077,5 t mišrių komunalinių atliekų. Tai yra 46,76 t daugiau nei 2019 metais ir 112,44 t daugiau nei 2018 metais. Prie šių skaičių verta sustoti. Utenos regiono atliekų tvarkymo centras dar praėjusių metų gruodį atsiuntė žinią, jog kels vartų mokestį – vienos tonos komunalinių (buitinių) atliekų pridavimo į sąvartyną kainą. Nuo liepos mėnesio ji kils nuo 52 iki 73 eurų už toną! Nesunku paskaičiuoti, kiek padidės įmonės išlaidos. Paguoda čia tik viena: didelė tikimybė, kad dėl URATC sprendimo didinti atliekų priėmimo mokestį, komunalinių atliekų tvarkymo kaina kils visoje Utenos apskrityje.

Kaip jau minėjau, mes džiaugiamės, kad lipame iš duobės: praėjusiais metais pasiekėme, kad 1,00 eurui pajamų uždirbti išleista 0,99 euro. Palyginimui: per 2019 metus 1,00 eurui pajamų uždirbti išleista 1,07 euro. Tai lėmė, jog praėjusiais metais įmonės išlaidos nežymiai viršijo pajamas. Deja, vidinių resursų šiuo metu neturime, tad padengti įmonei iš šalies kylančių išlaidų neturime galimybių.

– Gal tuomet mus gelbėtų visuotinis, dar griežtesnis atliekų rūšiavimas? Reikia pripažinti, kad tai jau tampa gerąja mada.

– Padėtų, bet problemos neišspręstų. Mes patys esame suinteresuoti atliekų rūšiavimu, kai kurios priemonės tiesiog verčia gyventojus taip elgtis. 2020 metais SĮ „Kompata“ Ignalinos miesto, Kazitiškio, Dūkšto, Rimšės, ir Vidiškių seniūnijų gyventojams išdalijo 600 vienetų 240 litrų talpos atliekų rūšiavimo konteinerių (skirtų plastikui, popieriui ir metalui) individualioms namų valdoms. Šiemet planuojame išdalyti dar tiek pat. Dabar jau yra per tūkstantį kiemų, kuriuose yra po du konteinerius, gyventojai  jau pagalvoja, į kurį konteinerį mesti atliekas. Sužymėjus konteinerius, atsiranda galimybė „susekti“ neteisingai rūšiuojančius ir pareiga juos perspėti.

– Negaliu nepastebėti, kad pastaruoju metu įmonė suaktyvino ryšį su gyventojais, plečia informacinį srautą.

– Nežinojimas gimdo sąmokslo teorijas, niekuo neparemtus spėjimus ar įtarimus. Tai suprasdamas SĮ „Kompata“ kolektyvas 2020 metais aktyviai vykdė visuomenės informavimo ir švietimo atliekų rūšiavimo srityje funkcijas. Informacija apie įmonės teikiamas paslaugas, atliekų išvežimo grafikai, administracinė informacija, kontaktai, aktualijos, teisinė informacija atliekų tvarkymo srityje yra skelbiama ir nuolat atnaujinama 2020 metais atnaujintoje įmonės svetainėje internete www.kompata.lt ,  įmonės Facebook paskiroje https://www.facebook.com/kompata.imone.1 ir Facebook grupėje www.facebook.com/kompataIgnalina/ .

Visuomenės informavimas vyko ir publikuojant straipsnius bei skelbimus rajono spaudoje, Ignalinos rajono savivaldybės svetainėje www.ignalina.lt .

Išduodant antrinių žaliavų rūšiavimui skirtus konteinerius, kartu įteikiamos ir instrukcijos, informacija, kaip rūšiuoti. Informacija apie teisingą rūšiavimą suteikiama ir įmonėje apsilankiusiems klientams. Vasarą įmonės iniciatyva, VšĮ „Žaliasis taškas” lėšomis Ignalinos rajono darželyje-mokyklėlėje „Šaltinėlis“ svečiavosi Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ artistai, darželio auklėtiniams parodę spektaklį, kurio metu vaizdžiai, nuotaikingai, vaikams suprantama kalba, pavyzdžiais papasakodami istoriją apie tai, kaip svarbu yra kad kiekviena atlieka rastų savo vietą – savo konteinerį, ar atliekų priėmimo aikštelę.

Įsigijus specialų šiukšliavežį automobilį ir pradėjus eksploatuoti pusiau požeminių konteinerių aikšteles, „Ignalinos televizija” sukūrė reportažą, kurio metu parodytas naujojo automobilio darbas, įmonės atstovė pristatė pastarųjų metų įmonės veiklos rezultatus, naujoves ir pagrindines atliekų rūšiavimo taisykles. Norime bendrauti su žmonėmis ne tik išrašytomis sąskaitomis už paslaugas.

– Ir vis tiek sulaukiate pretenzijų?

– Nelygu kokių. Pagrįstos pretenzijos, jas išsiaiškinus, sprendžiamos gana greit. Apmaudu, kai turime teisintis ne dėl savo klaidų ar apsileidimo. Gal skaudžiausias – „sąskaitų mirusiems išrašymas“. Labai suprantame artimųjų jausmus ir pasipiktinimą. Bet taip atsitinka dėl to, kad SĮ „Kompata“ negauna oficialios informacijos apie mirusius asmenis. Ignalinos rajono atliekų tvarkymo taisyklėse nurodyta, kad mirus žmogui, administratoriui (SĮ „Kompata“) per 3 mėnesius nuo asmens mirties dienos turi būti pateiktas mirties liudijimas. Tuomet nuo mirties datos stabdomas šio nekilnojamojo turto objekto įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimas. Vėliau gavęs mirties liudijimą, administratorius gali perskaičiuoti mokestį tik už laikotarpį nuo dokumento pateikimo datos. Atsiradus naujam savininkui (naudotojui), nekilnojamojo turto objektas įtraukiamas į mokėtojų sąrašą. Todėl labai prašytume artimųjų, išgyvenančių netektį, pasirūpinti ir dokumentų sutvarkymu.

– O ko dar norėtumėte paprašyti gyventojų?

– Greičiau noriu šį bei tą priminti.Per metus išsiųstas 541 registruotas laiškas su pasiūlymu atnaujinti ar naujai sudaryti sutartis. Maždaug 70 proc. tokių pasiūlymų gavėjų kreipiasi dėl sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas (karantino laikotarpiu jos sudaromos el. paštu). Likusiems 30 proc. sudaromos sutartys pagal standartines sąlygas. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30-1 straipsnio 2 dalį, atliekų turėtojas (nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgaliotas asmuo), nesudaręs atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per 45 dienas po tokio pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomas sudaręs sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas ir jam yra skaičiuojamas atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis. O palinkėti noriu gražaus bendradarbiavimo, kuriant švarią ir patogią aplinką.

– Dėkoju už pokalbį

Kalbėjosi Vida Gasparavičienė

Autorės nuotr.

https://www.ignalina.lt/index.php?4011156362

Savivaldybės įmonė „Kompata“
Adresas: Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina
Tel. (8 386) 52 095,
el. p. ignalina@kompata.lt
Įmonės kodas 155402647
PVM kodas LT554026410