IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2020-07-16 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nr. T-173

2020 m. sausio 28 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-3 “Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-228 “Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” pakeitimo”

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-228 “Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo”

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. VT-18 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54 sprendimas “Dėl savivaldybės įmonės “Kompata” teikiamos paslaugos kainos nustatymo

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d.  sprendimas Nr. T-100 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo” pakeitimo

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017-05-30 įsakymas Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-159 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kompata” pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kompata

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo. naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo