Jūs esate: Viešieji pirkimai
___________________________________________________________

 

 

2018 metų savivaldybės įmonės „Kompata" planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų metinis planas