Jūs esate: Teisės aktai
___________________________________________________________

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54 sprendimas "Dėl savivaldybės įmonės "Kompata" teikiamos paslaugos kainos nustatymo"

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d.  sprendimas Nr. T-100 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo" pakeitimo

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017-05-30 įsakymas Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo"

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo

  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-159 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kompata" pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kompata".

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimas T-160 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo".

Ignalinos rajono tarybos savivaldybės 2016 m. gruodžio 2 d.  sprendimas Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą    iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių  nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 "Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo"

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo. naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo