Jūs esate: Paslaugos Palaikų vežimas
___________________________________________________________

Žmogaus palaikų pradinis vežimas, vežimas laidoti ir tarpvalstybinis vežimas

 

Vadovaujantis Laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 240 (Žin., 2008, Nr. 36-1279, Nr. 121-4593; 2009, Nr. 77-3174), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. D1-115 savivaldybės įmonei „Kompata“, įmonės kodas 155402647, buveinė Ažušilės 20. Ignalina, išduota laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencija Nr. 00094, suteikianti teisę teikti šias laidojimo paslaugas: žmogaus palaikų pradinis vežimas ir žmogaus palaikų vežimas laidojimui.