Jūs esate: Naujienos
___________________________________________________________

        SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA" INFORMACIJA

Informuojame, kas š.m. rugpjūčio 29-30 dienomis organizuojamas papildomas komunalinių atliekų surinkimas Ignalinos, Tverečiaus ir Didžiasalio seniūnijose pagal nurodytą grafiką.

Rugpjūčio 29 d. Didžiasalio seniūnijoje: Didžiasalio, Galalaukio, Navikų, Dysnos, Lazinkų, Bobėnų, Pivorų, Rimaldiškės, Kėkštų ir Vosiūnų kaimuose.

Rugpjūčio 29 d.  Tverečiaus seniūnijoje: Astraviškių, Dvarykščių, Dietkauščiznos, Žvyrių, Lukošiškės, Būkliškės, Kriaučiškės, Tverečiaus, Andriejaukos, Kukutėlių ir Vabališkės kaimuose.

Rugpjūčio 30 d. Ignalinos seniūnijoje: Bėčiūnų, Narsutiškės, Zuikų, Garbūnų, Kazokinės  ir Dindų kaimuose.

  Papildomas komunalinių atliekų surinkimas bus apmokestinamas pagal patvirtintą įmokų dydį

SĮ „Kompata" administracija

 

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA" INFORMACIJA,

       Savivaldybės įmonė „Kompata" informuoja, kad gavus nusiskundimų iš Ignalinos rajono gyventojų dėl komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumo, organizuoja papildomą komunalinių atliekų surinkimą 2019 m. gegužės 7 d. iš Dūkšto seniūnijos (Tumelinos k., Dūkšto k., Dūkštelių k., Kaniūkų k., Bikėnų k., Ažukarklinės k., Didžiasalio k., Plavėjų k., Dvarykščių k., Piliakalnio k.); Kazitiškio seniūnijos (Kazitiškio k.); Vidiškių seniūnijos (Vidiškių k., Rimšėnų k., Kaneišių k., Bališkių., Kukoriškės k., Dūdų k., Lobinių k.). Daugiau informacijos tel. (8 386) 602 85.

      Atsiprašome už nepatogumus.

 

SĮ „KOMPATA" INFORMUOJA

         Š. m. gegužės 3 d. (penktadienį) Ignalinos rajono gyventojams komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartys nebus sudaromos.            Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

SĮ „Kompata" administracija.

 

        

 

SĮ „KOMPATA INFORMUOJA

          Kviečiame Ignalinos rajono gyventojus, kurie nėra atnaujinę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties, atvykti adresu Ažušilės g. 20, Ignalinoje ir atnaujinti sutartis. Negalinčius atvykti prašome kreiptis tel. Nr. (8 386) 52 107. Gyventojai, kurie patys neatnaujins (nesudarys) sutarties, pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą bus taikomos standartinės sutarties sąlygos.

SĮ „Kompata" administracija

 

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA“ INFORMACIJA

Savivaldybės įmonė „Kompata“ informuoja, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. yra pakoreguotas komunalinių atliekų išvežimo grafikas. Ignalinos rajono gyventojams priklausanti komunalinių atliekų išvežimo norma nurodyta naujai sudarytose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartyse. Susikaupus papildomam komunalinių atliekų kiekiui dėl papildomo išvežimo prašome kreiptis telefonu Nr.: (8 386) 52 107; (8 386) 60 285. Visa informacija yra skelbiama įmonės internetiniame tinklapyje www.kompata.lt

Taip pat primename, kad Ignalinos rajono gyventojai kviečiami atnaujinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis. Gyventojams, neatnaujinusiems komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties bus taikomos standartinės sutarties sąlygos.

SĮ „Kompata“ administracija

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

      Savivaldybės įmonė „Kompata"  informuoja, kad š. m. vasario 1 d. dėl serverio perkėlimo darbų  negalėsime priimti įmokų bei sudaryti sutarčių. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Savivaldybės įmonės „Kompata " administracija


GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

           Savivaldybės įmonė „Kompata" informuoja, kad dėl techninių kliūčių Ignalinos ir Ceikinių seniūnijose š. m. lapkričio 7 dieną komunalinių atliekų išvežimo paslauga nebuvo teikiama. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Toliau išvežimo paslauga bus teikiama pagal grafiką, paimant susikaupusių atliekų kiekį.

Savivaldybės įmonės „Kompata" administracija
IGNALINOS MIESTO GYVENTOJŲ DĖMESIUI!


           Informuojame, kad pasibaigus šiltajam metų sezonui papildomas komunalinių atliekų išvežimas
Ignalinos miesto gyventojams nebus organizuojamas. Prašome gyventojų vadovautis sutartyje nurodyta informacija apie komunalinių atliekų  konteinerio išvežimo kiekį.  
           Dėl informacijos kreiptis tel: (8 386) 60 285, (8 386) 52 107.

Savivaldybės įmonės "Kompata" administracija


GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

        Savivaldybės įmonė „Kompata” informuoja, kad gyventojams papildomai pastatyti 1,1 m3 talpos konteineriai, kurie skirti organinių atliekų surinkimui šiose gatvėse: Liepų g.5, Ligoninės g. 36, M. Petrausko g. 4, Smėlio g. 18A ir Laisvės a. 70.

           Į šiuos konteinerius gyventojų prašome dėti tik įvairias organines atliekas, t.y. vaisius, daržoves, žolę, lapus ir nemesti komunalinių atliekų.

Savivaldybės įmonė „Kompata” administracija

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA" INFORMUOJA

             Informuojame, kad š.m. liepos 24-ąją dieną bus organizuojamas papildomas komunalinių atliekų išvežimas Ignalinos miesto gyventojams, kuriems komunalinių atliekų išvežimo paslauga teikiama antradieniais. Apie kitą numatomą papildomą komunalinių atliekų išvežimą informuosime internetiniame puslapyje www.kompata.lt bei spaudoje. Papildoma informacija teikiama tel.( 8 386) 52 107, (8 386) 60 285.
Savivaldybės įmonės "Kompata" administracija
Įkelta 2018-07-10
SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „KOMPATA" INFORMUOJA
              Atšilus orams siekiant išvengti nemalonių kvapų ir ligų pavojaus Ignalinos miesto gyventojams, kuriems penktadieniais teikiama komunalinių atliekų išvežimo paslauga, 2018 m. birželio 22 d. nuo 7 val. bus organizuojamas papildomas komunalinių atliekų išvežimas. Apie kitą numatomą papildomą komunalinių atliekų išvežimą informuosime internetiniame puslapyje www.kompata.lt bei spaudoje. Papildoma informacija teikiama tel.: (8 386) 52 107, (8 386) 60 285.
Savivaldybės įmonės „Kompata" administracija.
Įkelta 2018-06-18
IGNALINOS MIESTO IR RAJONO
GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

           Atšilus orams siekiant išvengti nemalonių kvapų ir ligų pavojaus š. m. birželio 4 d. bus valomi ir dezinfekuojami mišrių komunalinių atliekų kolektyviniai konteineriai.
Administracija

IGNALINOS MIESTO IR STRIGAILIŠKIO KAIMO DAUGIABUČIŲ IR INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

        Savivaldybės įmonė „Kompata" informuoja, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-161 patvirtintu įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodika ir  įmokų dydžiai. Šį sprendimą galite rasti internetiniame puslapyje www.kompata.lt skiltyje „Teisės aktai".
         Kviečiame atvykti į savivaldybės įmonę „Kompata" (Ažušilės g. 20, Ignalina) ir pasirašyti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sutartį. Dėl smulkesnės informacijos teirautis te. (8 386) 52 107.
         Atvykdami sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, prašome pateikti šiuos dokumentus:
          1. Asmens tapatybę patvirtinatį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
          2. Įgaliojimą (jei asmuo yra įgaliotas pasirašyti sutartį).

Įkėlimo data 2017-12-14


SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „KOMPATA" INFORMUOJA

           Atkreipiame Jūsų dėmesį, nuo lapkričio 1 d. mokant už komunalinių atliekų išvežimo paslaugą AB „Swedbank" ir AB „Luminor Bank" internetinėje bankininkystėje galima naudotis „Įmokos kodu". Formuojant bankinį pavedimą AB „Swedbank" pasirinkite laukelį „Įmokos", o formuojant pavedimą AB „Luminor bank" pasirinkite laukelį „Už paslaugas" ir nurodykite mūsų įmonės pavadinimą. Tai atlikę iš karto gausite suformuotą pavedimą.

IGNALINOS MIESTO INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

Gyventojų dėmesiui,

     Gruodžio mėnesio privatūs antrinių žaliavų konteineriai, esantys Ignalinos mieste- Vilniaus, Budrių, Ažušilės gatvių kvartale bus aptarnaujami paskutinį mėnesio antradienį - 26 d.
     Geležinkelio, Turistų ir Smėlio gatvių kvartale paskutinį mėnesio penktadienį - 29 d.


Gyventojų dėmesiui,

Savivaldybės įmonė „Kompata" informuoja, kad dėl techninių kliūčių Rimšės, Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijose š. m. spalio 11-12 dienomis komunalinių atliekų išvežimo paslauga nebus teikiama. Toliau išvežimo paslauga bus teikiama pagal grafiką, paimant visą susikaupusių atliekų kiekį.SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA" INFORMUOJA

  Nuo 2017 m. spalio 1 d. mokant už komunalinių atliekų išvežimo paslaugą per AB „Swedbank" internetinę bankininkystę galima naudotis „Įmokos kodu".Formuojant bankinį pavedimą pasirinkite laukelį „Įmokos". Tai atlikę iš karto gausite suformuotą pavedimą.          

Tel. pasiteiravimui (8 386) 52 207.

Savivaldybės įmonės „Kompata" administracija

IGNALINOS MIESTO INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

 2018-08-22 Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita 

2018-03-07  į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017-11-17  į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017-08-23  į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita