Informacija

SĮ „Kompata“ informuoja

  1. Įsigijus/pardavus nekilnojamojo turto objektą Ignalinos rajono savivaldybėje, savininkas arba kitas įgaliotas asmuo privalo susisiekti su SĮ „Kompata“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties sudarymo/nutraukimo.

  2. Pasikeitus deklaruotų ir (ar) faktiškai gyvenančių žmonių skaičiui, klientai privalo per 10 darbo dienų pranešti SĮ „Kompata“ ir pateikti dokumentą, liudijantį nekilnojamojo turto objekte deklaruotų ir/ar faktiškai gyvenančių gyventojų skaičių.

  3. Mirus žmogui, klientas per 3 mėnesius nuo asmens mirties dienos turi pateikti mirties liudijimą.

Primename:

  1. Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto objektų savininkams arba įgaliotiems asmenims nustatoma įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, susidedanti iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios.

  2. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys.

  3. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per 45 dienas nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Savivaldybės įmonė „Kompata“
Adresas: Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina
Tel. (8 386) 52 095,
el. p. ignalina@kompata.lt
Įmonės kodas 155402647
PVM kodas LT554026410